Ondersteuning

Arjan spreekt als evangelist op verschillende plaatsen, coördineert allerlei activiteiten, waaronder de Bijbelschool Filadelfia, conferenties en tournees met buitenlandse sprekers. Hij heeft geen vaste inkomsten; door middel van (jo)uw bijdrage helpt u hem en zijn gezin in hun levensonderhoud.

Financiële ondersteuning van een bediening: principes om te overwegen

Alhoewel in een bediening voor God wel van geld gebruik gemaakt kan worden, mag het daar nooit geheel van afhankelijk zijn. Elke ware bediening is als het goed is geheel afhankelijk van de Heilige Geest. De Heere Jezus nam wel giften aan van Zijn volgelingen (Lukas 8:2-3), maar was daar zeker niet afhankelijk van en vroeg er zelfs ook niet om. Er zijn nog andere principes met betrekking tot het (financieel) ondersteunen van een bediening in de Bijbel te vinden. We willen enkele van deze principes ter overweging aan u doorgeven, voordat u besluit om onze bediening financieel te ondersteunen.

  1. Bent u een gelovige? Het is een voorecht om het werk van God te ondersteunen, maar dat is wel voorbehouden aan gelovigen (3 Joh.7).
  2. Heeft u voldoende geld om uw gezin en familie te onderhouden? In eerste instantie ligt uw verantwoordelijk namelijk daar (1 Tim.5:8).
  3. Moet u nog grote schulden aan anderen afbetalen? Zo ja, doe dat dan eerst. God wil dat Zijn kinderen een rustig en kalm leven leiden en zich niet voortdurend zorgen maken om hun financiële situatie (Rom.13:8).
  4. Heeft u een schoon geweten? Heeft u uw best gedaan om zich te verzoenen met degene die u verkeerd behandeld heeft? God neemt geen enkel offer aan van een persoon die zich niet tegen over de benadeelde verontschuldigd heeft (Matth.5:23-24).
  5. Geeft u geheel vrijwillig en blijmoedig - dus niet om een tegenprestatie, dwang van anderen of om uw eigen geweten gerust te stellen (2 Kor.9:7)?

Als je het werk en de bediening van Arjan Baan financieel wilt ondersteunen, is het mogelijk om een gift over te maken op het IBAN rekeningnummer NL10 RABO 0387 8246 93 t.n.v. Stichting Heart Cry, o.v.v. 'Evangelist' of 'Geestelijke Groei'. Door middel van jouw bijdrage worden hij en zijn gezin geholpen in levensonderhoud. Deze gift is fiscaal aftrekbaar, omdat de stichting ANBI goedgekeurd is. Voor meer gegevens aangaande onze ANBI status verwijzen we u naar http://heartcry.nl/anbi.  

334