Arjan Baan

Mijn naam is Arjan Baan. Vanaf het jaar 2000 mag ik - door Gods genade - dienen in de wijngaard van mijn Redder, Heiland en Bevrijder. Hoe langer hoe meer ik voor Hem mag werken, des te meer word ik verwonderd over het grote voorrecht om een ambassadeur van Hem te mogen zijn. Het is wonderlijk om te mogen zien en horen dat de Heere Zijn boodschap brengt in de harten en levens van mensen. Het is wonderlijk om te zien dat Gods bevrijdende Evangelie werkelijk mensen vrijmaakt en in de ruimte zet.

Bediening
Mijn bediening bestaat uit preken in verschillende kerken. Ik verlang ernaar om door de Woordverkondiging denominatiebreed mensen op te scherpen, toe te rusten en te bemoedigen. Verder spreek ik vaak voor conferenties, mannendagen, vrouwenverenigingen, jongerenavonden studentengroepen, studentenverenigingen, gemeenteavonden, toerustingsavonden, enzovoort. De verkondiging staat niet op zichzelf, maar gaat ook gepaard gaan met counseling, hulpverlening en herderschap. Dat doe ik in persoonlijke gesprekken en via email.

Om geschikt te zijn voor zo'n hoge roeping heb ik dagelijks de kracht en zalving van de Heilige Geest nodig. Je komt er steeds meer achter hoe ongeschikt je bent in jezelf. Ik ben dankbaar dat de Heere mij echter bekwaam maakt, zoals Hij heeft beloofd. Dat is een gelukkig een proces. Als ik terugkijk, dan zie ik dat de Heere God daarvoor tevens mijn theologiestudie aan de Universiteit te Utrecht heeft willen gebruiken. Van 2002-2010 heb ik daar een bacheloropleiding Godgeleerdheid, een Masteropleiding Wortels en ontwikkeling van het christendom afgerond. Voor het werk in de kerkelijke gemeente heb ik de Masteropleiding Gemeentepredikant (PTHU) met goed gevolg afgesloten. Alhoewel er ik er veel dingen gemist heb, heeft het me toch zeker wel gevormd. Mijn scriptie - o.l.v. dr. H. van den Belt - heb gedaan over de “Heiligingsleer bij Andrew Murray”. Deze studie (100 p.) wil ik je graag per email toesturen.

Wanneer ik u of jou zou kunnen helpen bij het houden van een (s)preekbeurt, dan verneem ik dat graag. Ik zal er dan voor bidden en ook kijken of het uitkomt in mijn agenda. Ook voor een pastoraal of bemoedigend gesprek sta ik open. Wanneer dit lastig is in mijn agenda, kan ik je meestal in contact brengen met één van onze medewerker(st)ers in het land.

Voor vragen, hulp of (s)preekbeurten: a.baan@solcon.nl of 06-51706202.

Blijf op de hoogte van gebeds- en dankpunten, nieuws, artikelen, (s)preekbeurten en andere activiteiten via de volgende links:

Twitter: http://www.twitter.com/arjanbaan
Facebook: http://www.facebook.com/evangelistarjan.baan
Instagram: https://www.instagram.com/arjanbaan.heartcry/

Van harte Gods rijke zegen in alles toegebeden.  

Met liefdevolle groet,    
Evangelist Arjan Baan


"Predik het Woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen (...)
 
Maar u, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij" (2 Timotheüs 4: 2,3a,5)

313