Aanbevolen boeken

"Onderzoekt de Schriften; want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; en die zijn het die van Mij getuigen." (Johannes 5:39)

Geen boek is dus zo belangrijk als de Bijbel. Ik wil jullie allereerst van harte aansporen om de Bijbel te bestuderen. Alleen de Bijbel wijst ons immers op Christus en maakt ons wijs tot zaligheid! Alles wat we verder lezen moeten we toetsen aan de Bijbel. Desondanks kunnen andere boeken ook zeker tot zegen zijn. Er is in ons land een schat aan goede, geestelijke lectuur te krijgen. Boeken kunnen je helpen om een evenwichtige mening te vormen over allerlei onderwerpen m.b.t. je persoonlijke geestelijke leven. Om je bij het lezen van dat soort boeken op weg te helpen, heb ik onderstaande overzicht met 'boekentips' samengesteld. Natuurlijk geldt ook voor deze boeken en auteurs dat er inhoudelijke verschillen zijn. Maar voor al deze auteurs geldt dat ze zich op de Schrift alleen (Sola Scriptura) willen baseren, en dat ze het belang benadrukken van alleen geloof (Sola Fide) en alleen genade (Sola Gratia). Naast de Bijbel kunnen deze boeken mogelijk voor jou tot rijke zegen zijn. Ik wil onderstaande boekentips over allerlei Bijbelse thema’s jullie van harte aanbevelen. Neem en lees! Met vriendelijke groet, Evangelist Arjan Baan


Om je te helpen heb ik de volgende drie moeilijkheidniveaus aangebracht:
Niet echt moeilijk (1)
Wat moeilijker (2)
Best moeilijk  (3)


Voor zoekende zielen - boeken over wedergeboorte, geloof en bekering
Wedergeboorte, J.C. Ryle (1)
Het hart van het christelijk geloof, J.C. Ryle (1)
Christenreis naar de eeuwigheid, John Bunyan (1)
Hoe zal ik tot God gaan?, Horatius Bonar (1)
Gods weg van vrede, Horatius Bonar (1)
Rondom de enge poort, C.H. Spurgeon (1)
Alles uit genade, C.H. Spurgeon (1)
Geloof je dat?, Gert van den Brink & Arie Maasland (1)
Zoektocht, Arie Maasland (1)
Wat is geloven?, Ds. H.J. Hegger (1)
Gesprekken met Heada, Ds. H.J. Hegger (1)
Onbekeerd…wat doe je ermee?, Ds. W. van Vlastuin (1)
Bekering, ook voor jou?, Ds. C.G. Vreugdenhil (1)
Hoe kom ik tot bekering, Johannes de Heer (1)
Waarom gelooft u niet?, Andrew Murray (1)
Wat moet ik doen om zalig te worden, John Angell James (1)
De natuur en gronden van het geloof, Jacobus Koelman


Voor hen die verlangen naar geloofszekerheid en christelijke vrijheid
Hebt u geloofszekerheid?, J.C. Ryle (1)
Het nieuwe leven, Andrew Murray (1)
Het komen tot Jezus Christus, John Bunyan (1)
Des christen groot interest, William Guthrie (1)
De zekerheid van het geloof, C.H. Spurgeon (1)
Het normale christelijke leven, Watchman Nee (2)
De viervoudige staat, Thomas Boston (2)
Het merg van het Evangelie, Edward Fisher (2)
De zekerheid van het geloof, J.C. Ryle (2)
De zekerheid van het geloof, Theodorus van der Groe (2)
De jubelbazuin (over de christelijke vrijheid, Andrew Murray (1)
De vrijheid van een christenmens, Maarten Luther (2)


Heiligmaking
Gods weg van heiligheid, Horatius Bonar (1)
Inzet en genade (Gods aandeel en ons aandeel in de levensheiliging), Jerry Bridges (1)
Christus, onze heiligmaking, I.W. Kargel (1)
Verlangen naar heiliging, Jerry Bridges (1)
Jagen naar heiliging, Dr. J.I. Packer (1)
Geroepen tot heilig leven, Dr. W.H. Velema (1)
Heilig in Hem, J.C. Ryle (1)
Hulp tot heiligmaking, Samuel L. Brengle (1)
Wees heilig – het vergeten gebod, William MacDonald (1)
Evangelische heiligmaking, Walter Marshall, toegelicht door Ds. W. Pieters (2)
Toegang tot het eeuwige leven (omgaan met gebrekkige heiligmaking), Andrew Gray (2)
De heiligmaking, Franciscus Ridderus (2)
De weg der heiligmaking, Bernardus Smytegelt (2)
De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen, Jodocus van Lodensteyn (2)
De heiligmaking, John Owen (3)


Zelfverloochening, algehele overgave, gebrokenheid, het kruis
De weg van Golgotha, Roy Hession (1)
Sieraad voor as, Zac Poonen (1)
David bracht alles terug, Bakth Singh (1)
Christus in mij, A.B. Simpson (1)
Volkomen overgave, Andrew Murray (1)
Nederigheid, Andrew Murray (1)
De crisis van het diepere leven, George P. Pardington (1)
Het Kruis van Golgotha, Jessie Penn-Lewis (2)
Niet ik...Hij, Stephen F. Olford (2)
Aan Hem gelijk, Watchman Nee (2)
Het kruis van Christus, Andrew Murray (2)

 

De Persoon van de Heilige Geest, Zijn werk, inwoning en vervulling
Wordt nú vervuld, Roy Hession (1)
De Heilige Geest, dr. R.A. Torrey (1)
Onuitsprekelijke vreugde, Dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1)
Wordt vervuld, drs. W. van Vlastuin (1)
Wandelen door de Geest, Dr. J.I. Packer (2)
De Geest verlangt naar meer, Ds. G. Boer en prof. C. Graafland (2)
De volle Pinksterzegen, Andrew Murray (2)
Wordt niet dronken in wijn (werk v/d Geest in huwelijk, gezin &  werk), D.M. Lloyd-Jones (2)
De Geest van Christus, Andrew Murray (3)
Doop met de Heilige Geest, D.G. Molenaar (3)


Geestelijke groei
Geestelijk groei (23 Bijbelstudies), Arjan Baan & Etienne Maritz (1)
Het nieuwe leven, Andrew Murray (1)
Blijf in Mij, Andrew Murray (1)
Groeien in de genade, Andrew Murray (1)
Groeien in Christus,Dr.  J.I. Packer (1)
Mara en Elim (over verval en opbloei in het geestelijke leven), Octavius Winslow (1)
Heer, U bent mijn doel (hoe kunnen we Godvruchtig leven?), Jerry Bridges (1)
Geestelijke groei, Dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1)
Groeien in geloof, Dick van Keulen (2)
Groeien als christen, John Angell James (2)
Weest volmaakt, Andrew Murray (2)


God en Christus dieper leren kennen
Van aangezicht tot Aangezicht, Jessie Penn-Lewis (1)
God is het Goede Nieuws, John Piper (1)
Het zien op Jezus, Isaäc Ambrosius (1)
Jezus zoals ik Hem niet kende, Philip Yancey (1)
Jezus zien en ervaren, John Piper, (2)
De vreugde van God, John Piper (2)
Verlangen naar God, John Piper (2)
God leren kennen, Dr. J.I. Packer (2)
De rechte kennis van God, Dr. A.W. Tozer (2)
Verlangen naar God, Dr. A.W. Tozer (2)
De Koning zien, T. Austin-Sparks (2)
De twee verbonden, Andrew Murray (3)
Als Jezus, Andrew Murray (3)
De kracht van Jezus’ bloed, Andrew Murray (3)


Gods wil leren kennen & de noodzaak van geloofsgehoorzaamheid
De wil van God kennen…en ook doen, J.G. Howard (1)
Hoe vind ik Gods wil, Zac Poonen (1)
De Stem des Heeren, Bakth Singh (1)
In de school van gehoorzaamheid, Andrew Murray (1)
Niet mijn wil, Andrew Murray (2)


De navolging van Christus & wandelen met God
Zitten, wandelen, standhouden, Watchman Nee (1)
Christus ons leven, Andrew Murray (1)
Jezus navolgen, Dr. J.R. Beeke (1)
Waarom moest Jezus sterven, John Piper (1)
De navolging van Christus, Thomas á Kempis (1)
Navolging, Dietrich Bonhoeffer (2)
Wandelen met God, Henry Scudder (3)


Leven als christen & waarschuwing tegen wereldgelijkvormigheid
Veilig in de wereld, Dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1)
Leven als christen, A.N. Martin (1)
De jonge christen, Matthew Henry (1)
Het normale christelijke leven, Watchman Nee (2)
Heb de wereld niet lief, Watchman Nee (2)
In de leerschool van Christus, T. Austin-Sparks (2)
Het geheim van een gelukkig christelijk leven, H.W. Smith (2)


Bijbellezen, gebed en stille tijd
Leer ons lezen (Bijbellezen met zegen), Drs. W.C. Meeuse (1)
Studiebijbel OT& NT, Centrum voor Bijbelstudie, (1-3)
De Bijbel leren kennen, R.C. Sproul (2)
Goddelijk nut uit het Woord, A.W. Pink (2)
Verantwoord Bijbelgebruik, John Boekhout (3)
Al wat u ontbreekt (antwoorden op basisvragen v/h gebed, door onbekende christen (1)
Laat ons bidden, Watchman Nee (1)
Als je bidt, C.G. Vreugdenhil (1)
De kracht van het gebed, Samuël Prime (1)
In de gebedsschool van Jezus, Andrew Murray (1)
Het gebedsleven, Andrew Murray (1)
De macht van het gebed, E.M. Bounds (1)
Bidden en ontvangen, John R. Rice (1)
Het gebed, O.K. Hallesby (1)
Bidden, Philip Yancey (1)
Veertien preken over het gebed, Ralph Erskine (2)
De macht van het gebed, Dr. R.A. Torrey (2)


Zonde, verootmoediging, zelfbeproeving, opwekking en genade
Opwekking, Drs. W. van Vlastuin (1)
Opwekking, C.H. Spurgeon
Opwekking tot verootmoediging, Drs. W. van Vlastuin (1)
Opwekking en zondebesef, Theo Visser (1)
Beproef jezelf, Erlo Stegen (1)
Opwekking begint bij jezelf, Erlo Stegen (1)
Opwekking is mogelijk, Charles G. Finney (1)
Toon mij nu Uw heerlijkheid (over de noodzaak van opwekking), D. Martyn Lloyd-Jones (1)
Honger en dorst naar herleving, Oswald J. Smith (1)
Genade (het faillissement van de mens en de goedheid van God), Jerry Bridges (1)
Toekomstige genade, John Piper (2)
Wees mij genadig, Andrew Murray (2)
De doding der zonde in de gelovige, John Owen (3)


Demonie, geestelijke strijd, onderscheiding van geesten en waarschuwing tijdgeest
Leven in de Geest, Jessie-Penn-Lewis (1)
Brieven uit de hel, C.S. Lewis (1)
Verslagen vijanden (over occulte machten), Corrie ten Boom (1)
Occulte machten en bevrijding, Dr. M.J. Paul (1)
Geestelijke strijd, Dr. M.J. Paul (1)
Beproeft alle dingen (over de soevereiniteit v/d Heilige Geest), D. Martyn Lloyd-Jones (1)
De charismatische verwarring, John F. MacArthur (2)
De grote scheiding, C.S. Lewis (2)
Het geheim van de vrijmaking, Wim Malgo (2)
Het occulte dichtbij, Drs. R.H. Matzken e.a. (2)

De mens & zijn psyche, geest/ziel/lichaam
De latente kracht van de ziel, Watchman Nee (2)
De vrijmaking van de geest, Watchman Nee (2)
Het behoud van de ziel, Watchman Nee (2)
Wat is de mens?, T. Austin-Sparks (3)
De geestelijke mens, Watchman Nee (3)


Psychische problemen, vergeving, genezing, depressie, identiteit
Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit, Dr. D.M. Lloyd –Jones (1)
Een helpende hand, Ds. A. Elshout (1)
Vergeven, Nancy Leigh DeMoss (1)
Vergeving en genezing, Dr. M.J. Paul (1)
Het Vaderhart van God, Floyd McClung jr. (1)
Teleurgesteld in God, Philip Yancey (1)
Sieraad voor As, Zac Poonen (1)
Helpen met de Bijbel”, Drs. Jef de Vriese (2)
Actuele problemen in het licht van de Bijbel, Drs. Jef de Vriese e.a. (2)


Tegenslag, verdriet, aanvechting & bemoediging
Waar is God als ik pijn heb?, Philip Yancey (1)
Vertrouwen op God, ook in tegenspoed en verdriet, Jerry Bridges (1)
Vertrouw op God, Corrie ten Boom (1)
Onbegrijpelijke liefde, Corrie ten Boom (1)
Een boodschap van overvloed, Corrie ten Boom (1)
Spiegel van Gods heerlijkheid, Corrie ten Boom (1)
Het beste deel komt nog, Corrie ten Boom (1)
God vrezen met blijdschap (een onmogelijke combinatie?), Jerry Bridges (1)
Het kromme in het levenslot, Thomas Boston (2)


Huwelijk, gezin en opvoeding
God, huwelijk en gezin (het Bijbels fundament), A.J. Köstenberger (1)
Het huwelijksformulier, Ds. W. van Vlastuin (1)
Het huwelijk gewogen (1 Korinthe 7), Dr. J. van Bruggen (1)
Waar liefde woont, Ds. G.J. van Aalst (1)
De plichten der ouders, Jacobus Koelman (1)
De geestelijke kwekerij, Johannes de Swaef (1)
Man en Vrouw, Dr. Larry Crabb (1)
Meer dan liefde. Gods plan voor je huwelijk, Drs. Jef de Vriese (1)
Uw erfgoed – doelgericht een geestelijke erfenis nalaten, Drs. Jef de Vriese (1)
Om het Woord, A. Dingemanse (Methode voor huisgodsdienst, vanaf  4 jaar) (1)
Aangaande mij en mijn huis, Dr. J.R. Beeke (1)
Groeien in eenheid (een werkboek voor huwelijksrelatie), Wayne Mack (1)
Huiswerkopdrachten voor Pastorale Counseling – Deel 2 Gezins- en huwelijksproblemen), Wayne Mack (1)


Gemeente-zijn: Gemeenschap der heiligen
Je leven delen (echte verbondenheid met God en met elkaar), Jerry Bridges (1)
Een levende Gemeente, Dr. W.H. Velema (1)
De Nieuw-Testamentische Gemeente, Dr. W.C. van Dam (1)
Zie, Ik maak iets nieuws, Bakth Singh (1)
Gods Woonplaats, Bakth Singh (1)
De basis van gemeenschap in de Gemeente, H. Bouwman (1)
Is Christus gedeeld?, Kokichi Kurosaki (1)
Daar ben Ik in het midden van hen, Christian Briem (2)
De gemeenschap der heiligen, Thomas Boston (3)


Werken in Gods wijngaard
Zielen winnen voor het Evangelie, C.H. Spurgeon (1)
De normale christelijke werker, Watchman Nee (1)
Wie zal Ik zenden?, Watchman Nee (1)
De man die door God gebruikt wordt, O. Smith (1)
Werken voor God, Andrew Murray (2)
Wachten op God, Andrew Murray (2)
Gods werk, Watchman Nee (2)
De sleutel van het zendingsvraagstuk, Andrew Murray (2)


Leven als christen in een niet christelijke wereld / verhouding tussen geloof en wetenschap
Moderne wetenschap in de Bijbel, Drs. Ben Hobrink (1)
Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn, Norman L. Geisler en Frank Turek (1)
Uitdagingen van deze tijd in Bijbels perspectief, John Stott (1)
Waarom ik een Christen ben, John Stott (1)
Geruchten uit een andere wereld, Philip Yancey (1)
De onbekende god – zoeken naar zin, Alister McGrath (1)
Onversneden Christendom, C.S. Lewis (2)
De dingen hebben hun geheim, A. v.d. Beukel (2)
Brieven van een scepticus, Dr. Gregory A. Boyd en Edward K. Boyd (2)
Bruggen bouwen, Alister McGrath (2)
Geloof en Natuurwetenschap, Alister McGrath (2)
Je geloof verdedigen, R.C. Sproul (2)
Oorsprong, Ariel Roth (3)

330