Biografie

Lees hier mijn biografie.

Mijn jeugd
Op 26 mei 1973 ben ik geboren in het dorpje Wijngaarden. Ik groeide op op het platteland in de Alblasserwaard, als lid van een groot christelijk gezin, waar altijd wel mensen over de vloer kwamen. Ondanks dat mijn ouders me altijd veel gewezen hebben op de noodzaak van bekering, leidde ik als puber een dubbelleven, zoals zoveel kerkelijk jongeren. Op zondag zat ik keurig in de kerk en doordeweeks ging ik met vrienden vrolijk naar het café en de discotheek. Ondertussen knaagde mijn geweten en verkeerde ik onder overtuiging van zonden. Ik wist dat er een wonder moest gebeuren, maar wist niet hoe. Ik besefte dat ik op een doodlopende weg wandelde, ver bij God vandaan, maar hoe ik bij God moest uitkomen wist ik niet.  

Toen ik in 1991 aan de Hogere Agrarische School in Dronten ging studeren, ging het nog verder achteruit. Ik luisterde op mijn kamer veel naar popmuziek en hing hele avonden bij vrienden achter de televisie. Vooral voetbal trok me erg. En als ik het weekend thuis was, ging ik weer braaf met de rest van het gezin naar de kerk. Dat is een aantal jaren zo gegaan.  

Een keerpunt tijdens een werkvakantie in Amerika
Tijdens een werkvakantie in Amerika (1993) liep ik helemaal vast met mezelf. Het dubbelleven begon meer en meer aan mijn geweten te knagen en ik kreeg sterk het gevoel dat mijn vliegtuig op de terugreis zou neerstorten. Ik had namelijk op een morgen een krant in handen gekregen met een bericht over een vliegtuigongeluk. De Heilige Geest bepaalde me bij de oordeelsdag: het verschijnen voor een rechtvaardig en heilig God. Ik wist dat ik dan rechtvaardig voor eeuwig verloren moest gaan. God heeft dit willen gebruiken om mij op de knieën te brengen. Onder sterke overtuiging van zonden en verlorenheid ben ik die avond niet met mijn vrienden naar de disco gegaan. Ik bleef achter in de camper, pakte mijn Bijbeltje uit mijn koffer en riep tot God: “Heere als U werkelijk bestaat, zou U dan één keer in mijn leven willen antwoorden?” Ik had al zo vaak ernstig gebeden, maar Gods stem nooit gehoord. Tijdens het bidden sloeg ik mijn Bijbeltje open en ging ik lezen. Met ongekende kracht en duidelijkheid sloeg de belofte van Romeinen 10 vers 13 naar binnen: “Want een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.” Een wonderlijke vrede kwam er in mijn hart, een vrede die ik nog nooit eerder had ervaren. Ik heb gezongen op de camping: “God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.” (Psalm 116:1) Toen mijn vrienden ’s avonds thuiskwamen heb ik het hun verteld. “Jongens, ik heb God leren kennen.”  

Alles was op dat moment nog niet duidelijk en het is later ook weer behoorlijk bestreden, maar ik had in ieder geval een nieuw hart gekregen (Ezech. 36:26). Alles wat eerst een lust was, werd een last, en alles wat een last was werd een lust! Het werd voor mij steeds duidelijker: het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden (2 Kor. 5:17).  

Terug in Holland bleef de strijd en aanvechting, vooral ook door de boezemzonden waaraan ik vast hield. Jarenlang heb ik daarmee geworsteld, totdat ik Romeinen 6 en 1 Joh. 1:9 mocht leren verstaan. De Heere openbaarde door de Heilige Geest dat Christus niet alleen Redder en Zaligmaker van ons leven wil zijn, maar ook Koning en Kurios (Heere). Hij heeft namelijk alles voor het zeggen in ons leven! De Heere openbaarde de diepe waarheid dat Christus niet alleen voor mijn zonden was gestorven (Rom. 5:8), maar ook dat Adam Baan, mijn eigen-ik, samen met Christus gekruisigd is (Rom.6:6). Door deze openbaring werd ik bevrijd van de macht van bepaalde boezemzonden. Wat een wonder!  

Theologiestudie, burn-out en roeping tot fulltime dienst voor God
In 1997 ben ik getrouwd met Alinda Ronhaar en nu mag ik vader van 4 kinderen zijn: Ruben (1999), Maria (2001), Sarah (2002) en Ezra (2005).   Na mijn ommekeer ontstond al snel het verlangen om dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. De Heere heeft me geroepen met de woorden uit Lukas 5: 1-11: “Doch op Uw woord zal ik het net uitwerpen (…) Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen.”

Na veel strijd werd mij steeds duidelijker de weg gewezen om in Utrecht theologie te gaan studeren. In het jaar 2000 heb ik in verband met een burn-out enkele maanden thuis gezeten. Als lid van het managementteam van een grote uitzendorganisatie had ik zoveel werk op mijn schouders genomen dat de batterij op een dag leeg was.   Maanden heb ik mezelf afgevraagd wat Gods bedoeling met deze (psychische) crisis was. Op een morgen las ik de Bijbel. Opnieuw kwam de Heere terug op mijn roeping. Helder en duidelijk sprak God door middel van Lukas 5:11b: “Zij verlieten alles en volgden Hem.” Dezelfde dag nog heb ik mijn directeur gebeld met de mededeling dat ik per direct wilde stoppen om fulltime voor mijn Koning en Meester te gaan dienen en werken. Tot op heden heeft de Heere ons als gezin niet beschaamd; Hij is de beste Werkgever die we kunnen krijgen!   Met de theologiestudie ben ik nog steeds bezig, maar in het dagelijks leven heb ik bijna een fulltime baan in het jongerenwerk.

Sinds 2000 ben ik samen met een groep vrienden begonnen met het organiseren van jongerenavonden op diverse plaatsen in het land. De Heere heeft daar heel rijk Zijn zegen aan willen geven. Vele jongeren en ouderen komen hierdoor tot bekering en geloofszekerheid. Sinds 2005 ben ik vanuit Stichting Reformatorisch Appèl aangesteld als jeugdevangelist. Ik spreek regelmatig op jongerenavonden, jeugdverenigingen en andere jongerenbijeenkomsten.  

Oprichting van Stichting Heart Cry
In 2006 ontstond vanuit praktische overwegingen een tweede stichting, namelijk Stichting Heart Cry. Deze stichting heeft twee belangrijke doelstellingen voor ogen, namelijk: (1) geestelijke verdieping en (2) bewustmaking van de noodzaak van opwekking. Heart Cry organiseert een paar keer per jaar conferenties. Het bedenken en opzetten daarvan vergt ook de nodige tijd, maar daar staat geweldig veel tegenover. Ook dit werk zegent de Heere rijk!  

Momenteel houd ik op verschillende plaatsen in het land toerustingavonden aan de hand van een door mij ontwikkelde Bijbelstudiecursusmap. Deze map bevat 23 basislessen en Bijbelstudies, die bedoeld zijn om een Bijbels fundament te leggen dat nodig is voor de groei naar geestelijke volwassenheid (Efeze 4:13-15). Meer informatie over deze Bijbelstudiecursus is te vinden op: www.geestelijkegroei.nl   

Met vriendelijke groeten,
Arjan Baan

314